ضدسرقت

۱۳۹۶-۰۳-۱۵
درب ضدسرقت

درب ضدسرقت چیست؟

به درب‌هایی درب ضدسرقت گفته می‌شود که چنانچه سارقین نتوانند به هر دلیل از طریق دستکاری یا تخریب قفل درب به داخل منزل، محل کار، دفاتر […]